Oficjalny Partner i Importer Systemów Czyszczących Firmy KAIVAC

KAIVAC - ATP - Natychmiastowy Pomiar Czystości


Nieodzownym elementem współczesnego świata jest pomiar wszystkiego co w nim następuje. Mierzymy zyski, efektywność, czas, koszty. Praktycznie wszystko jesteśmy w stanie wyrazić za pomocą liczb. Jednakże dotychczas niewiele mówiło się o pomiarze czystości, nie sprawdzano rezultatów czyszczenia, ani czy jest to w ogóle możliwe. Kaivac zaproponował połączenie systemu No-Touch Cleaning® z technologią natychmiastowego pomiaru czystości firmy Hygiena - System SURE Plus w celu dostarczenia pierwszego, przemysłowego i natychmiast gotowego do użytku rozwiązania do pomiaru ATP.

 

 

Monitorowanie poziomu ATP

 

System SURE Plus mierzy poziom adenozyno trójfosforanów (ATP), czyli obecnych we wszystkich organizmach żywych uniwersalnych cząsteczek magazynujących energię.  Sprzątanie ma na celu zredukowanie wszystkich źródeł ATP. Pomiar dokonywany jest na podstawie wyemitowanego światła powstałego w reakcji adenozyno trójfosforanu z lucyferyną - enzymem zawartym w testerze Ultrasnap. Im wyższy odczyt pokazuje miernik firmy HYGIENA, tym bardziej zabrudzona jest badana powierzchnia. Monitorowanie poziomu ATP zapewnia powtarzalną metodę weryfikacji poziomu czystości. Jest to kluczowy element skutecznego programu utrzymania czystości.

 

Miernik ATP

- najchętniej wybierane rozwiązanie w zakresie monitorowania poziomu ATP.

Tester UltraSnap™

- tester kompatybilny z systemem System SURE Plus.

Torba termoizolacyjna

Opis krótki